Zum Inhalt springen
Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit

Ems Dollart Region

"Een voorbeeld van en voor samenwerking in een verenigd Europa”. Met deze uitspraak wordt de Eems Dollard Regio (EDR) vaak omschreven. In de praktijk is deze omschrijving van toepassing op de mensen die in de noordelijke grensregio aan dit gemeenschappelijk Europa werken, zo ook op de medewerkers van de EDR in Bad Nieuweschans. Al meer dan 40 jaar zet de EDR zich in voor meer grensoverschrijdende samenwerking. Inwoners van de regio waren zich er al in een vroeg stadium van bewust dat zij een gemeenschappelijke identiteit en daarmee ook cultuur gemeen hebben. gemeenschappelijkheid die gegeven is, maar daarmee niet onbelangrijk is om te onderhouden. Wat eerst begon als het leggen van contacten, opbouwen van vriendschappen en het uitwisselen van ideeën, is uitgegroeid tot de huidige vorm waarin de EDR zich nu begeeft: een centrum voor Nederlands-Duitse samenwerking in het Noorden. Net zoals in het begin worden culturele uitwisselingsactiviteiten georganiseerd en ondersteund, een traditie die tot op de dag van vandaag gehandhaafd wordt.

Voorbeelden daarvan zijn niet alleen activiteiten die de EDR organiseert zoals studie- en bibliotheekdagen, maar vooral ook projecten die ondersteund worden in het kader van het INTERREG VA-programma “Deutschland-Nederland” in de Eems Dollard Regio. Actuele projecten zoals de grensoverschrijdende tentoonstelling “The American Dream” van het Drents Museum en de Kunsthalle Emden, Kulturachse Nord die zich met meerdere partners richt op het stimuleren van de grensoverschrijdende kunst- en cultuurstroom van bezoekers maar daarnaast is er ook ruimschoots aandacht voor kleinere initiatieven zoals het stimuleren van buurtaalonderwijs- en cultuur op basisscholen in Nederland en Duitsland vanuit Arbeidsmarkt Noord tot het mogelijk maken van schooluitwisselingen en regionale sport- en spelactiviteiten vanuit Netzwerk+.

In de afgelopen 40 jaar is er veel bereikt, maar het bouwen aan een gemeenschappelijk Europa is, naast een doel op zich, een zeer omvangrijke taak. Een taak die, gezien het huidige economische en politieke klimaat, belangrijker dan ooit is.
 

Kontaktadresse
Ems Dollart Region
Postfach 1202
D - 26828 Bunde
+31 (2) 597 521 818
edr@edr.eu

Homepage
www.edr.eu