Zum Inhalt springen
Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit

Wie zijn wij

Doelstelling
De Bundesgemeinschaft is een overkoepelende organisatie van alle aangesloten verenigingen en instituties in Deutschland die zich met Nederland en de Duits-Nederlandse culturele betrekkingen bezighouden.

In de statuten uit het jaar 1968 staat als doelstellung van de Bundesgemeinschaft de versterking van de verstandhouding met het buurland door bevordering van de culturele betrekkingen en door het coördineren van de activiteiten van de aangesloten verenigingen en instituties. Naast de lopende contacten tussen de Bundesgemeinschaft en de aangesloten vereinigingen en instituties zijn het vooral het actualiseren van de gezamenlijke homepage en het organseren van lezingen en excursies in het kader van de jaarlijkse ledenvergadering, die ook voor niet-leden toegangelijk zijn, die de activiteiten van de Bundesgemeinschaft uitmaken.

Historie
Op 26 september 1968 wird in Emmerich aan de Rijn de Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Kulturarbeit (BDNK) opgericht. Het initiatief daartoe lag in eerste instantie bij de Kulturkreis Schloss Raesfeld, de vereniging Liemers-Niederrhein und bij de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Düsseldorf. De representanten van deze verenigingen hadden de bijeenkomst samen met de culturele afdeling van de Nederlandse Ambassade in Bonn en de Landschaftsverbände Rheinland en Westfalen-Lippe voorbereid.

Infobrochures over de Bundesgemeinschaft uit 1973 en 1979

Na 1945 werden er in de verschillende steden plaatselijke verenigungen opgericht, zoals de „Deutsch-Holländische Ausschuss“ in Hannover (1951), de „Deutsch-Niederländische Arbeitsgemeinschaft“ in Düsseldorf (1952) en de „Westfälische Arbeitsgruppe für kulturelle Beziehungen“ in Münster (1953). Nog in 1953 werden de diverse initiatieven gebundeld in een organisatie die dan als pendant voor de in Nederland al in 1948 gevormde „Coördinatie Commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland“ werd beschouwd. Die overkoepelende organisatie kreeg in 1953 de naam „Bundesarbeitsgemeinschaft deutsch-niederländischer Vereinigungen“.

Uiteindelijk ging daaruit in 1968 de Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Kulturarbeit voort, met als doel de activiteiten van de aangesloten vereinigingen ook financieel en organisatorisch te ondersteunen. Tijdens de oprichtingsbijkomst in Emmerich werden de statuten van de nieuwe vereniging door een voorbereidend comité geformuleerd en gedocumenteerd. De eerste ledenvergadering vond op 5 oktober 1969 in het raadhuis van Bocholt plaats. Aan de oprichtingsvergadering namen 12 inmiddels aangesloten verenigingen en instituties, die langs de Duits-Nederlandse grens van Aken tot Aurich als vereniging actief waren en ook nog steeds zijn, deel. In aanwezig van talrijke prominente gasten werden de statuten aangenomen en een bestuur gekozen.

In het statuut staat dat de Bundesgemeinschaft de goede verstandhouding met het Nederlandse buurland bevordert door ondersteuning van de culturele betrekkingen tussen de twee landen en de activiteiten van de aangesloten verenigingen. Een van de belangrijkste taken van het bestuur van de Bundesgemeinschaft was lange tijd de deels ruimhartige financiële ondersteuning voor de activiteiten van de aangesloten verenigingen door de culturele afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland (later van Noordrijn-Westfalen), de Nederlandse Ambassade in Bonn en de Landschaftsverbände Rheinland en Westfalen-Lippe aan de aangesloten vereinigingen te verdelen.

Bijeenkomst van de Bundesgemeinschaft in Huis Bergh op 4 november 1978

Een van de hoogtepunten van de activiteiten van de Bundesgemeinschaft was het „Grenszlandfestival ‘74-‘75“, dat in samenwerkking met de Bundesgemeinschaft en de „Interprovinciale Coördinatie Commissie Duits–Nederlandse Culturele Grenscontacten“ samen met de Duitse Ambassade in Den Haag, de Nederlandse Ambassade in Bonn en de Landschaftsverbänden voorbereid en doorgevoerd werd. In 50 steden tussen Aken en Maastricht in het zuiden resp. Aurich en Groningen in het noorden vonden destijds niet minder dan 140 evenementen (concerten, tentoonstellingen etc.) plaats

De historie van de Bundesgemeinschaft kunt u nalezen in de beide infobrochures van de Bundesgemeinschaft uit de Jaren 1973 en 1979, die hierna volgen. Wanneer u de file opent kunt u rechtsboven een button aanklikken om op die manier een vergrote presentatie van de tekst te openen.

Bundesgemeinschaft 1973
Bundesgemeinschaft 1979

Activiteiten
De Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Kulturarbeit organiseert jaarlijks een ledenvergadering waaraan alle aangesloten verenigingen en hun respektievelijke leden kunnen deelnemen. De vergadering vindt doorgaans op uitnodiging van een van de aangesloten verenigingen plaats, in de regel in Duitsland, soms ook in Nederland.

Rondom de ledenvergadering wordt een cultureel programma aangeboden dat door de uitnodigende vereniging in samenwerking met de Bundesgemeinschaft georganiseerd wordt.

Ledenvergadering 2017 in Aurich

Daarnaast biedt de Bundesgemeinschaft via een eigen homepage inzicht in de activiteiten van de Bundesgemeinschaft. Op onze website worden de aangesloten verenigingen en instituten voorgesteld en via een verlinking met hun homepage verbonden. Verder kunnen de aangesloten Vereinigingen en instituten hun activiteiten in een evenementenkalender bekend maken. In een eigen nieuwsrubriek bevinden zich actuele nieuwsberichten uit Nederland die van de online-sites NiederlandeNet en Aha 24x7 worden overgenomen.

Lid worden
Vereinigingen, clubs en belangenorganisaties die zich met Nederland en met de Duits-Nederlandse betrekkingen bezighouden, kunnen lid van de Bundesgemeinschaft worden. Het lidmaatschap kan bij het bestuur van de Bundesgemeinschaft worden aangevraagd. Het bestuur behandelt de aanvraag en legt die dan voor aan de ledenvergadering. Met het lidmaatschap kunnen de aangesloten verenigingen, clubs en belangenorganisaties hun activiteiten op de homepage van de Bundesgemeinschaft bekend maken.