Zum Inhalt springen
Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit

SNBN - Stichting Nederlanders Buiten Nederland

In diesem Jahr wurde eine Stiftung für Niederländer außerhalb der Niederlande gegründet. Zur Zielsetzung der neuen Stiftung:

De primaire missie van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is het behartigen van hun belangen in de breedste zin van het woord.De doelstellingen van de SNBN zijn achtereenvolgens:

1. Het verstrekken van actuele informatie van allerlei aard, direct of indirect, aan de Nederlanders in het buitenland;
2. Het vertegenwoordigen van Nederlanders in het buitenland bij de Nederlandse politiek;
3. Het initiëren en bevorderen van concrete activiteiten, in of buiten Nederland, ten gunste van Nederlanders in het buitenland;
4. Het bevorderen van zowel de relatie tussen Nederlanders in het buitenland onderling, als de relatie tussen de Nederlanders in het buitenland en de relevante overheid/overheden en bedrijven in Nederland;
5. Het uitvoeren of laten uitvoeren van overheidsopdrachten, studies en analyses, congressen en studiedagen, die een directe band hebben met de missie van de SNBN. Daarnaast kan de Stichting haar medewerking verlenen, deelnemen aan iedere activiteit dan wel elke activiteit initiëren die met haar missie overeenstemt;
6. Het verwerven van ondersteuning, bij voorkeur non-gouvernementeel, voor de instandhouding en uitbreiding van de SNBN.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der SNBN: www.snbn.nl

Ferner finden Sie hier einen Beitrag aus der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf